20 viktigaste saker att tänka på under uppkörningen

Under uppkörningen gäller det att ha bra fordonskännedom, ha koll på trafikregler, kunna samspela med sina medtrafikanter samt sträva efter att köra miljövänligt men alltid prioritera trafiksäkerheten först. Nedanför har jag gjort en lista på saker man bör kunna när man ska köra upp.

 1. Miljövänlig körning (ecodriving)
 2. Fordonshantering och manövrering
 3. Riskmedvetenhet
 4. Avsökning och uppmärksamhet
 5. Planera din körning
 6. Använd blinkers (körriktningsvisare)
 7. Väjningsregler
 8. Oskyddade trafikanter
 9. Hastighetsanpassning
 10. Kör aldrig över hastighetsgränsen
 11. Rondellkörning (cirkulationsplats)
 12. Omkörning
 13. Parkering
 14. Säkerhetskontroll och körställning
 15. Fortsätt som vanligt även om du får motorstopp
 16. Lita mer på trafikskyltarna än på inspektören
 17. Undvik onödigt slitage på bilen
 18. Visa att du är medveten om dina misstag
 19. Kör inte för sakta
 20. Ha mobilen avstängd

 1. Miljövänlig körning (ecodriving)
 2. För att klara uppkörningen krävs det att du kan köra miljövänligt. Det vill säga, sträva efter att dra så lite bränsle som möjligt när du kör. Kom dock ihåg att trafiksäkerheten alltid är prioriterad före ecodriving.

  Använda höga växlarFörsök att undvika 1:ans växel och istället köra på så höga växlar som möjligt.

  Hoppa över växlarNär du ska köra iväg så accelerea ganska snabbt och hoppa över växlar. Gå t.ex. från 2:an direkt till 4:ans växel, eller från 3:an direkt till 5:ans växel.

  Motorbromsa oftaPlanera din körning väl för att undvika att använda bromsen utan släpp istället gasen och motorbromsa så gott det går.

  Undvik kopplingenTryck också ner koppplingen så lite som möjligt eftersom det gör att bilen drar mer bränsle.

  Ecodriving exempel #1:
  Du kör ut från en mindre väg in på en 50-väg. Det finns god sikt åt alla håll och ingen bil i närheten. Fortsätt rulla på 2:ans växel istället för att växla ner till 1:an. Accelerera snabbt. Gå från 2:an direkt till 4:ans växel.

  Ecodriving exempel #2:
  Du närmar dig en rondell. Undvik att använda bromsen utan släpp gasen och motorbromsa. Du hinner släppa förbi en bil i rondellen utan att växla ner till 1:an och stanna. Istället rulla på 2:an och fortsätt sedan in i rondellen när bilen har passerat.

 3. Fordonshantering och manövrering
 4. Du ska kunna växla, svänga, bromsa, stanna, starta i luting, använda dragläget, krypköra, parkera, samt framföra fordonet både framåt och bakåt på ett säkert och behagligt sätt. Kör du t.ex. ofta på fel växlar, gör hastiga svängar eller plötsliga inbromsningar utan anledning är risken stor att du kommer kugga på den här punkten. Din körning får rent allmänt inte upplevas som osäker och vårdslös.

 5. Riskmedvetenhet
 6. Att vara riskmedveten innebär att man har goda säkerhersmarginaler och anpassar hastigheten efter situationen för att hinna stanna för eventuella faror som kan dyka upp på vägen. Passera stillastående bussar med vaksamhet då det finns en risk att någon går ut på vägen framför bussen. Kör om cyklister med försiktighet då det finns en risk att dom inte uppmärksammat dig och plötsligt korsar vägen. Håll låg hastighet och gott avstånd från fordon parkerade vid sidan av vägen då risken finns att någon plötsligt öppnar en bildörr. Sänk hastigheten och kör försiktigt när du närmar dig ett övergångställe eller en cykelöverfart där sikten är skymd.

 7. Avsökning och uppmärksamhet
 8. Avsökning är en viktig del av trafiksäkerheten vid bilkörning. Det gäller att veta NÄR och VAR man ska rikta sin uppmärksamhet. Kolla i alla backspeglarna regelbundet (ca varje 10:e sekund). Kolla dödavinkeln innan sväng för att upptäcka eventuella trafikanter, samt även innan du byter körfält. Innan du bromsar eller stannar ska du kolla i backspegeln. Vid avfart från landsväg eller motorväg ska du kolla i backspegeln om det finns fordon bakom dig. I rondeller ska du ha uppsikt över infarterna på höger sida ifall någon skulle bryta mot väjningsplikten.

 9. Planera din körning
 10. Fäst blicken långt fram så du hinner fatta rätt beslut i god tid. Uppmärksamma körfältsvisare för att slippa byta körfält mer än nödvändigt. Ökad planering och framförhållning förbättrar din körning ur både säkerhetsmässigt och miljömässigt perspektiv. Var tydlig med dina avsikter i trafiken för att underlätta för dina medtrafikanter.

 11. Använd blinkers (körriktningsvisare)
 12. Vid körfältsbyte, i korsning, före/efter omkörning, samt i utfart av rondell och i avfart av landsväg eller motorväg ska du använda bilens blinkers för att uppmärksamma dina medtrafikanter.

  Väjningspliktsskylt

 13. Väjningsregler

 14. Väjningsplikt
  Lämna företräde för korsande trafik. Visa tydligt att du tänker släppa förbi medtrafikanterna genom sakta in i god tid istället för tvärbromsa precis innan korsningen. Stanna om det behövs men det är inget krav.

  Stoppskylt

  Stopplikt
  Lämna företräde för korsande trafik. Du måste alltid stanna helt oavesett vad du anser är nödvändigt. Du får inte rulla utan måste stå stilla i ca 3 sekunder minst. Vid kö måste varje bil stanna vid stopplinjen även om det är fritt att köra. Att bryta mot stopplikten är en grov trafikförseelse som troligast resulterar i ett indraget körkort.

  Huvudledsskylt

  Huvudled
  Alla som köra in på en huvudled har väjningsplikt för dom som redan kör på huvudleden. Märks ut med en huvudledsskylt där den börjar (och skylten upprepas vanligtvis efter varje korsning). Upphör vid ett slutmärke.

  Högerregeln
  Du har väjningsplikt åt fordon som kommer från höger. Gäller endast där det inte finns andra väjningsregler. Högerregeln tillämpas inte bara i korsningar utan överallt där fordon korsar varandra.

  Obevakat övergångsställe - Vägskylt

 15. Oskyddade trafikanter
 16. Var extra uppmärksam när du närmar dig övergångsställen, cykelöverfarter eller områden där det kan finnas lekande barn. Alla fordonsförare har väjningsplikt för gående som ska gå eller som går över ett obevakat övergångsställe. Anpassa hastigheten och ha goda säkerhetsmarginaler. Sök ögonkontakt och samspela med dina medtrafikanter.

 17. Hastighetsanpassning
 18. Ibland är det inte lämpligt att köra efter hastighetsgränsen. Anpassa hastigheten efter halt väglag som snö, is, våta vägbanor, lera eller smält asfalt. Du bör även anpassa hastigheten vid dålig sikt i korsning, dimma, mörker, kraftig nederbörd eller bländande solsken. Se till att hålla ett säkert avstånd till trafiken framför dig. Du kommer även bli bedömd på hur du accelerar och bromsar in.

 19. Kör aldrig över hastighetsgränsen
 20. Enligt lagen finns det inga omständigheter då man får köra över hastighetsgränsen, inte ens vid omkörning. Se till att alltid uppmärksamma hastighetsskyltarna när du kör.

  Rondell skylt

 21. Rondellkörning (cirkulationsplats)
 22. Se till att ligga i rätt körfält innan du kör in i en rondell. Byt inte körfält när du väl är inne i en rondell. Lämna företräde åt samtliga fordon som redan är i rondellen och blinka höger när du ska köra ut. Tänk på att samspela med övrig trafik, anpassa hastigheten, följa trafikreglerna och kör miljövänligt.

 23. Omkörning
 24. Kolla först i backspeglarna för att se att ingen bakom dig är påväg att köra om. Blinka vänster innan du svänger ut för att köra om och blinka höger innan du kör in för att avsluta omkörningen. Håll dig till hastighetsgränsen. Tänk på placeringen av ditt fordon före, under och efter omkörningen. Ta inga onödiga risker utan gör bara en omkörning om väglaget är bra och det finns god sikt, samt att det inte finns risk för mötande trafik. Ha god säkerhetsmarginal och kör inte in precis framför fordonet du precis kört om. Gör aldrig en omkörning över heldragen linje. Öka inte hastigheten om någon försöker köra om dig.

  Parkeringsskylt

 25. Parkering
 26. Vanligaste sätten att parkera på under uppkörningen är att fickparkera, backa eller köra in i en parkeringsruta, backa runt ett hörn, parkera mellan två bilar, samt välja själv hur parkeringen ska gå till. Visa att du kan hantera bilen och har god uppsikt runt omkring dig, samt vet var andra trafikanter i närheten befinner sig. Om du får välja parkeringsplats själv se till att det är tillåtet att parkera på den plats du väljer. Tänk på att placera bilen inom parkeringsrutan utan att ställa dig för nära något annat fordon. Parkera aldrig på en trottoar. Lyckas du inte på första försöket får du justera bilen tills du är nöjd. Inspektören kommer be dig tala om när du är färdig och kommer sedan göra en bedömning av din parkering.

 27. Säkerhetskontroll och körställning
 28. En uppkörning brukar inledningsvis börja med att man får göra en yttre och inre säkerhetskontroll av bilen. Då gäller det att känna till bilens olika vätskor under motorhuven, undersöka däckmönstret samt kontrollera samtliga lampor på bilen. När du sedan sätter dig i bilen ska du justera förarsätet så att du når alla pedaler och sitter bekvämt när du ska köra. Se även till så att speglarna innan du kör iväg.

 29. Fortsätt som vanligt även om du får motorstopp
 30. Det är lätt hänt att få motorstopp, speciellt när man är nervös. Inspektören kommer göra en helhets bedömning av din körning och därför har det inte så stor betydelse om du skulle råka få motorstopp en eller två gånger. Det inte är så bra om det händer för ofta bara.

 31. Lita mer på trafikskyltarna än på inspektören
 32. Ibland händer det att även inspektören gör misstag. Skulle det visa sig att inspektören gett fel instruktion och du väljer att följa skyltarna istället kommer du förmodligen få beröm i efterhand.

 33. Undvik onödigt slitage på bilen
 34. Det har faktiskt hänt att en person blivit kuggad för att den personen hade glömt att slå av vindrutetorkarna när det hade slutat regna. Inspektören motiverade kuggningen med att bilen blivit utsatt för onödigt slitage.

 35. Visa att du är medveten om dina misstag
 36. Det är mänskligt att begå misstag. Skulle det hända att du gör bort dig under din uppkörning kan det vara till din fördel att påpeka vad du gjorde fel och vad du borde ha gjort istället.

 37. Kör inte för sakta
 38. Det kan hända att man blir försiktig när det gäller hastigheten att inspektören anser att man kör för sakta. Försök att inte stanna upp trafiken utan fokusera på hålla samma tempo som dina medtrafikanter.

 39. Ha mobilen avstängd
 40. Låt mobilen vara avstängd under uppkörningen och tag absolut inte fram den även om den skulle ringa.

Senast uppdaterad: 27/02/2017

Skriv en kommentar