Krav för att få börja övningsköra

Har man bestämt sig för att ta körkort vill man nog ut och övningsköra så snart som möjligt. Oavsett om man tänker övningsköra privat eller med en trafikskola så finns det en del saker man behöver göra innan man får sätta sig framför ratten. I detta inlägg kommer jag därför att gå igenom vad man behöver veta innan man ska övningsköra och hur man går till väga för att komma igång.

Vad krävs för att få övningsköra?

 • Du måste ha fyllt 16 år.
 • Du måste ha ett giltigt körkortstillsånd.
 • Du måste ha gått en 3 timmars introduktionsutbildning de senaste 5 åren.
 • Du måste ha en handledare godkänd av Transportstyrelsen.

Källa: Transportstyrelsen: Övningskörning

Vad krävs för att få körkortstillstånd?

Personliga krav

När Transportstyrelsen ska behandla din ansökan om körkortstillstånd gör dom en bedömning om du är lämlig som förare genom kolla i olika register, t.ex. för att se om du tidigare begått brott eller blivit omhändertagen av polisen för att du varit för berusad. Andra faktorer som kan påverka beslutet är om du tidigare blivit varnad, eller fått ditt förarbevis, traktorkort, körkort eller körkortstillstånd återkallat. Även icke trafikrelaterade brott kan påverka din ansökan.

Medicinska krav

I ansökan om körkortstillstånd ingår även att du uppger information om din hälsa. Det krävs t.ex. att du genomgår en synundersökning hos en optiker eller vid en trafikskola för att intyga att du ser ordentligt.

Lista på andra medicinska faktorer:

 • Rörelseförmåga
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Hörsel och balanssinne
 • Demenssjukdom
 • Sömn- och vakenhetsstörningar
 • Alkohol, droger och läkemedel
 • Psykiska sjukdomar och störningar
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • ADHD, autismspektrumtillstånd och liknande tillstånd

Källa: Transportstyrelsen: Personliga och medicinska krav

Klicka här för att ansöka om körkortstillstånd.

Vad är en introduktionsutbildning?

Under en introduktionsutbildning (handledarutbildning), som är minst 3 timmar, går man igenom vad handledaren har för ansvar under övningskörningen samt vad det finns för krav och bedömningskritierer vid förarprov (teoriprov och körprov). Man får veta vad miljövänlig körning (ecodriving) har för betydelse och hur man kör för att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläpp av koldioxid. Trafiksäkerhet är också ett ämne i fokus där man resonerar hur handledare och elev kan uppfatta olika trafiksituationer.

Trafikskolan skickar sedan ett intyg till Transportstyrelsen att du slutfört utbildningen. Giltighetstiden för en introduktionsutbildning är 5 år.

Källa: Transportstyrelsen: Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil och lätt lastbil

Vad krävs för att bli handledare?

 • Du måste ha fyllt 24 år.
 • Din elev måste ha ett giltigt körkortstillsånd.
 • Du måste ha gått en 3 timmars introduktionsutbildning de senaste 5 åren.
 • Du måste ha ett giltigt körkort som du haft minst 5 år de senaste 10 åren.
 • Max 15 elver samtidigt per handledare.

Källa: Transportstyrelsen: Jag ska vara handledare

Klicka här för att ansöka om handledarskap.

Övningskörningsskylt

Varje gång du övningskör ska en en skylt med texten ”ÖVNINGSKÖR” fästas (oftast med magnet) baktill på bilen så att den är fullt synlig. Om du övningskör privat är skylten grön, och röd med trafikskola.

Övningskörningsskylt finns att köpa på Biltema för 29,90 kr: Biltema – Övningskörningsskylt

Tips innan du börjar övningsköra

Börja med att boka några körlektioner innan du börjar övningsköra privat. Dina föräldrar är säkert duktiga förare men kraven för körkort har ändrats en hel del sen dom tog körkort. Därför är det lätt att du lär dig fel grunder om du inte får hjälp av en trafikskola från början.

Senast uppdaterad: 25/02/2017

Skriv en kommentar